Θέματα ιατρικής εργασίας στην πράξη: Εγχειρίδιο για ιατρούς και στελέχη επιχειρήσεων
Occupational Medicine Subjects in Practice
Manual for Physicians and Company Managers
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-91213-0-9
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 513 γρ, 204 σελ.
Περιγραφή

Η Ιατρική και η Υγιεινή της Εργασίας (η Επαγγελματική Υγεία) έχουν βασική σπουδαιότητα για την εργασιακή ζωή των εργαζομένων. Αποφέρουν την αύξηση του επιπέδου της προστασίας της υγείας και της πρόληψης των ατυχημάτων και των βλαβών της υγείας.
Εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες των συνθηκών εργασίας, καθώς επίσης και διερευνήσεις των συγχρόνων πρακτικών που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία, έχουν καταδείξει ότι τα προβλήματα υγείας τα οποία προκαλούνται από τις συνθήκες εργασίας, είναι ευρέως διαδεδομένα στους ευρωπαίους εργαζομένους, και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ασφαλέστερο και υγιεινότερο περιβάλλον εργασίας, και για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Εξάλλου, οι επενδύσεις στην Ιατρική και την Υγιεινή της Εργασίας είναι γενικώς κερδοφόρες, και κατά συνέπεια οι ορθά εφαρμοζόμενες πρακτικές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη σχέση κόστους-ωφέλειας στις επιχειρήσεις.
Η βελτιωμένη και επηυξημένη δεύτερη έκδοση αυτού του καλά δομημένου και διδακτικού βιβλίου, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο εγχείρημα για την καθιέρωση της Ιατρικής της Εργασίας ως ειδικότητας που θα ωφελήσει όλους τους εργαζομένους.
Έχω την πεποίθηση ότι αυτό το βιβλίο θα παράσχει πολύτιμη βοήθεια και χρήσιμες πληροφορίες στους γιατρούς εργασίας, στους γιατρούς των κλινικών ειδικοτήτων και στα στελέχη των επιχειρήσεων που ασκούν διοίκηση, ώστε να προαχθεί η συμβολή τους στην καταπολέμηση των επαγγελματικών νοσημάτων και ασθενειών. Επίσης, θα δώσει ώθηση στην εξέλιξη της σύγχρονης πρακτικής άσκησης της Ιατρικής της Εργασίας από τους γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρήσεις.

Dr J. R. Biosca de Sagastuy
Διευθυντής της Μονάδας Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Λουξεμβούργο, Σεπτέμβριος 1999