Θέλω μια μετάφραση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89235-1-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
300 γρ, 206 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο είναι ένας οδηγός που σκοπό έχει να βοηθήσει όλους εκείνους που χρειάζονται μεταφράσεις και αυτούς που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι πάντα στο ύψος των διακυβευμάτων. Δεν πρόκειται να θέσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο· μόνο να εξηγήσουμε και να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές και στοιχεία για μια αξιόπιστη απόφαση. Πρόκειται να εξηγήσουμε πώς να επιλύσουμε ένα πρόβλημα και, για αυτούς που συχνά χρειάζονται μεταφράσεις, πώς να λύνουν αυτό το `πρόβλημα` κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες: με ποιο τρόπο να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα κάτω από οικονομικά βιώσιμες συνθήκες. (. . .).


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]