Ημερολόγιον, εορτολόγιον, τηλεφωνικός κατάλογος Αγίου Όρους 2011
Εξαντλημένο
Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος, 11/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 2.01 (περ. ΦΠΑ 6%)
Άλλη εκτύπωση, Ημερολόγιο
12 x 8 εκ, 67 γρ, 127 σελ.
Περιγραφή

Το ανά χείρας Αγιορειτικόν ημερολόγιον - εορτολόγιον κατά το παρόν έτος 2011 ευλαβώς και ευγνωμόνος αφιερούται εις τους αοιδίμους Ανακαινιστάς και μεγάλους ευεργέτας της Ιεράς ημών Μονής, αποτελεί δε συνέχειαν αφιερώματος του παρελθόντος έτους εις τους μακαρίους κτίτορας. Εις εποχάς ζοφώδεις και δυσκόλους δια το γένος ημών, οι μεν μακάριοι κτίτορες ήναψαν την δάδαν της ασκήσεως εις την του Παντοκράτορος ιεράν της Μεταμορφώσεως Μάνδραν, οι δε ευλαβείς αφιερωταί, ευεργέται και ανακαινισταί συνέβαλον εις το να παραμείνη αύτη άσβεστος.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου