Ηγέτες της Ελλάδας 1821-2000
Αρχιεπίσκοποι, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι Βουλής, Βασιλείς, Δήμαρχοι Αθηναίων, στρατιωτικοί ηγέτες, ιστορικές εικόνες κ.λ..π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85511-5-2
Κυτίνος Ευάγγελος, Αθήνα, 4/1999
Ελληνική, Νέα
€ 6.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 17 εκ, 50 σελ.