Ηγέτες της Ελλάδας 1821-2000
Αρχιεπίσκοποι, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι Βουλής, Βασιλείς, Δήμαρχοι Αθηναίων, στρατιωτικοί ηγέτες, ιστορικές εικόνες κ.λ..π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85511-5-2
Κυτίνος Ευάγγελος, Αθήνα, 4/1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 25 εκ., 50 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00