Η ψυχολογία της υγείας
Health Psychology (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-286-890-4
Έλλην, Αθήνα, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 52.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,301 γρ, 697 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

(. . .) Ο κύριος στόχος της ψυχολογίας της υγείας είναι να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα άτομα και τους επιστήμονες, προκειμένου να κατανοήσουν το γενικό πλαίσιο της υγείας και της ασθένειας. Σε αυτό το βιβλίο, προσπάθησα επίσης να προσεγγίσω αυτά τα δύο στοιχεία με ομοιόμορφο τρόπο, τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος. Όσον αφορά στο περιεχόμενο, προσπάθησα να μείνω πιστός στις επιστημονικές παραδόσεις που υποστηρίζουν τον επιστημονικό μας τομέα γενικότερα και τη σύγχρονη αντίληψη ειδικότερα. Ο αναγνώστης μπορεί να το διαπιστώσει αυτό στα σημαντικά στοιχεία της εμπειρικής έρευνας και στους θεωρητικούς προβληματισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]