Η χειραφέτηση της Ευρώπης
Συνταγματική θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2673-7
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 4/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 490 γρ, 382 σελ.
Περιγραφή

Στην πολυκύμαντη πορεία της προς την ενοποίηση, η Ευρώπη πολλές φορές εγκλήθηκε ότι `ηρπάχθη` από τους `ισχυρούς` και ότι απομακρύνθηκε από το όραμα μιας πραγματικά κοινής Ευρώπης και από τις βασικές αξίες κάθε ευρωπαϊκής πολιτείας: τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η σημερινή κρίση, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αναδεικνύει ότι ένα από τα μείζονα ζητήματα που οφείλει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθειά θεσμικό και άπτεται των θεμελίων της: Η `χειραφέτηση` της Ευρώπης επιτάσσει ένα `ευρωπαϊκό` Σύνταγμα.
Αντικείμενο αυτού του βιβλίου είναι οι θεωρητικές συνταγματικές προϋποθέσεις που θεμελιώνουν αυτό το `ευρωπαϊκό` Σύνταγμα, το αναδεικνύουν και το μορφοποιούν. Εκκινεί από την ανά-γνώση της κλασικής θεωρίας του Συντάγματος μέσα από το πραγματικό και μεθοδολογικό πρίσμα που επιβάλλει το ευρω-ενωσιακό φαινόμενο ως προϊόν της ιστορίας. Η θέση του είναι ότι το Συνταγματικό Δίκαιο, ως κεκτημένο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ως εθνικές συνταγματικές τάξεις, αλλά και ως ζητούμενο, αποτελεί ταυτόχρονα το εργαλείο, το θεμέλιο, αν όχι και τη μήτρα της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συνταγματική θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης;
Η συνταγματική διάσταση ως υπόθεση εργασίας
Ι. Αντικείμενο και θεωρία
ΙΙ. Θεωρίες και συνταγματική θεωρία
III. Συνταγματική θεωρία και επιστημολογική τεκμηρίωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: 'ΘΕΩΡΕΩ'
Ι. Το αντικείμενο
Α. Ευρώπη
α. Η Ευρώπη ως πολιτιστική ενότητα
β. Η Ευρώπη ως πολιτικό πρόγραμμα
Β. Ενοποίηση
α. Από την οικονομική στην πολιτική ενοποίηση
β. Ενότητα στην πολυμορφία
ΙΙ. Η μέθοδος
Α. Επιστημολογικά χαρακτηριστικά
α. Συνθετότητα
β. Πρωτογένεια
Β. Επιστημολογικά εργαλεία
α. Τα κλασικά εργαλεία: η συγκριτική μέθοδος
β. Τα 'μεταμοντέρνα' εργαλεία: η διαχείριση του πλουραλισμού
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 'ΕΥΡΗΚΑ'
Ι. Συνταγματική εννοιολογία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
Α. Συνταγματική ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
α. Η προϊστορία
β. Η περίφημη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης
Β. Η συνταγματική πεμπτουσία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
α. Η υπέρβαση των κλασικών ορισμών
β. Το αξιακό σύστημα μιας πολιτικής κοινότητας
ΙΙ. Ευρωπαϊκός συνταγματικός τόπος
Α. Η δομή του ευρωπαϊκού Συντάγματος
α. Η πλουραλιστική σύνθεση του ευρωπαϊκού Συντάγματος
β. Η δυναμική κατάσταση του ευρωπαϊκού Συντάγματος
Β. Η ευρωπαϊκή συνταγματογένεση
α. Ο διαρκής χαρακτήρας της ευρωπαϊκής συνταγματογένεσης
β. Η ευρωπαϊκή συντακτική εξουσία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ