Η φιλοσοφία του πνεύματος
Το υποκειμενικό πνεύμα
Die Philosophie des Geistes (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-248-648-1
Ελληνική, Νέα
€ 11.66 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Άδετο
21 x 14 εκ, 292 σελ.
τ. 1
Γερμανική (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Από τις τρεις περιοχές που συγκροτούν το φιλοσοφικό σύστημα του Georg Hegel, λόγος - φύση - πνεύμα, η τρίτη είναι η ανώτερη και περιεκτικότερη. Η ουσία του πνεύματος έγκειται στην αυτογνωσία, στον αυτοκαθορισμό και στην απεραντοσύνη. Αλλά το πνεύμα δεν είναι κάτι στατικό και τελεσίδικο: αυτοαναπτύσσεται και αυτοτελειοποιείται. Ο Hegel αναθέτει τη μελέτη της αυτοανάπτυξης σε μια εκπληκτική συνάθροιση φιλοσοφικών επιστημών: Ανθρωπολογία, Φαινομενολογία του πνεύματος, Ψυχολογία, Φιλοσοφία του δικαίου, ατομική και κοινωνική Ηθική, Αισθητική, Φιλοσοφία της θρησκείας, Ιστορία της Φιλοσοφίας. Ο παρών τόμος (§§ 377-482 από τη χεγκελιανή Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, γ΄ έκδοση: 1830. . .) εκθέτει συνοπτικά τα περιεχόμενα των τριών πρώτων από αυτές τις επιστήμες. (Γιάννης Τζαβάρας)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
1. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
2. Η ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
3. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
4. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
Α. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ. Η ΨΥΧΗ
Η ΦΥΣΙΚΗ ΨΥΧΗ
Η ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΗ ΨΥΧΗ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΗ
Β. Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΑΝ ΤΕΤΟΙΑ
Η ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
C. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ