Η φιλοσοφία του Ξενοφάνη
Έμμετρη νεοελληνική μετάφραση αποσπασμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7099-42-6
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 1996
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 17 εκ, 190 σελ.
Περιγραφή

Αν οι πρώτοι προσωκρατικοί κοσμολογούν και φυσιολογούν, ο Ξενοφάνης είναι αναντιρρήτως εκείνος που, οιονεί κατ` αποκλειστικότητα ανθρωπολόγησεν. Από τη θεμελιώδη αυτήν στάση του απορρέει τόσον η δεσπόζουσα του στοχασμού του αντίληψη περί ανθρώπινης δημιουργίας κ` ευθύνης όσο κ` η ίδια η δομή του στοχασμού αυτού που προσαρμόζεται προς τις απαιτήσεις ενός κυρίαρχου άξονος προς τον οποίον στοιχούν όλες οι επί μέρους θεωρήσεις του Κολοφωνίου· άξονος που παρέχει συγχρόνως και το πρότυπο της εξεικονίσεως της εννοίας του γίγνεσθαι. Η ερμηνεία του γίγνεσθαι εντός του είναι συνιστά, άλλωστε, και τον κεντρικό κι ουσιαστικόν χαρακτήρα του ξενοφάνειου πνεύματος. Αυτά τ` αναντίρρητα, όσο κ` εκκεντρικά, σε σχέση προς την καθόλου πορείαν της προσωκρατικής πνευματικής δραστηριότητος, δεδομένα καθιστούν την διανόηση του ποιητού-φιλοσόφου μόρφωμα εντελώς ξεχωριστό κ` ιδιάζον του φιλοσοφικού ορίζοντος της περιόδου αυτής. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΛΕΓΕΙΝ - ΕΙΔΕΝΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ
2. Η ΣΟΦΙΗ
3. Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
4. «ΕΙΣ ΘΕΟΣ, ΕΝ ΤΕ ΘΕΟΙΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ»
5. ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ
6. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥ, ΞΕΝΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΡΓΙΟΥ'
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΤΟ ΞΕΝΟΦΑΝΕΙΟ «ΕΝ»
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: «ΓΝΩΣΙΣ» ΚΑΙ «ΚΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
LA PHILOSOPHIE DE XENOPHANE