Η Φιλική Εταιρεία στη Ρωσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-491-039-7
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 10/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 568 σελ.
Περιγραφή

Η στροφή της προσοχής του Παναγιώτη Ν. Στάμου στην έρευνα της βιογραφίας του καταγόμενου από την Ελλάδα πλοιάρχου 1ης τάξης του ρωσικού αυτοκρατορικού στολίσκου, Λάμπρου Κατσώνη (1752-1805[;]), αξίζει κάθε υποστήριξη και έπαινο, επειδή η δραστηριότητα του εθνικού αυτού ήρωα της Ελλάδας αποτελεί μια από τις λαμπρές σελίδες των ελληνορωσικών σχέσεων, οι οποίες έχουν μακρά ιστορία και παράδοση.
Στη δύσκολη ζωή του Κατσώνη, στον ηρωισμό του ίδιου και του στολίσκου του αποτυπώθηκε το κοινό ιστορικό παρελθόν του ελληνικού και ρωσικού λαού. Ήταν στα τέλη του 18ου-αρχές 19ου αιώνα, την περίοδο δηλαδή που ζούσε ο Κατσώνης, όταν οι ελληνορωσικές σχέσεις δέχτηκαν μια ισχυρή ώθηση, η οποία οφειλόταν, από τη μια πλευρά, στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της ρωσικής ηγεσίας και κοινωνίας στο πρόβλημα του ελληνικού λαού. Η Ρωσία εξέφραζε συμπάθεια στον αγώνα των Ελλήνων για την εθνική τους απελευθέρωση και τους βοηθούσε όσο ήταν δυνατόν στον αγώνα αυτό. Από την άλλη πλευρά, χάρη στην προστασία της αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β` και του περίγυρού της, στη νότια Ρωσία εγκαταστάθηκε η ελληνική κοινότητα, η οποία με το πέρασμα του χρόνου γινόταν όλο και πιο δραστήρια και ισχυρή δύναμη στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Εμφανές παράδειγμα των παραπάνω είναι η δραστηριότητα του διακεκριμένου Έλληνα Λ. Κατσώνη. Στη Ρωσία το όνομά του προφερόταν ως Κατσώνη ή Κατσιώνη.
Η μελέτη του Π. Στάμου είναι αναμφίβολα επίκαιρη. Η ιστορική αναδόμηση της βιογραφίας του Λ. Κατσώνη και της δραστηριότητας του ρωσικού στολίσκου υπό τη διοίκησή του επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα πολλά σημαντικά σημεία της κοινής ιστορίας της Ρωσίας και της Ελλάδας υπό το φως των σημερινών εξελίξεων της ελληνορωσικής συνεργασίας στον επιστημονικό και ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. [...]
Αξιολογώντας το περιεχόμενο της διατριβής πρέπει να σημειώσουμε ότι η δομή της έχει πρωτότυπο χαρακτήρα. Το περιεχόμενο διαιρείται σε κεφάλαια βάσει των πληροφοριών τις οποίες ο συγγραφέας βρήκε σε διάφορα αρχεία. Η διατριβή αποτελείται από βιβλιογραφία, εισαγωγή, τρία κεφάλαια και επίλογο. Τα κεφάλαια ονομάζονται σύμφωνα με την προέλευση των πηγών (π.χ., το πρώτο κεφάλαιο ονομάζεται `Ιστορική βιβλιογραφία για το Λ. Κατσώνη που βασίζεται στα ελληνικά αρχεία`, το δεύτερο κεφάλαιο ονομάζεται `Ρωσικά αρχεία` κ.λπ.). [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ιστοριογραφία για το Λάμπρο Κατσώνη με βάση τα ελληνικά αρχεία
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Τα ρωσικά αρχεία
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Τα υπόλοιπα αρχεία
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
1. Εξώφυλλο χειρόγραφης βιογραφίας Λ. Κατσώνη, έγγραφο με αριθμό 1561 της Εθνικής Βιβλιοθήκης
2. Λογοτεχνικά κείμενα για το Λ. Κατσώνη
3. Βιογραφικά Λ. Κατσώνη ελληνικής ιστοριογραφίας
4. Κατάλογος βαθμών Ρώσων αξιωματικών
5. Γενικό Ναυτικό Μητρώο
6. Το τέλος της χειρόγραφης βιογραφίας Λ. Κατσώνη
7. Κατάλογος και ισοτιμία νομισμάτων της εποχής του Λ. Κατσώνη
8. Ευχαριστήρια επιστολή συναγωνιστών του Λ. Κατσώνη προς το Γεώργιο Μαυρομιχάλη
9. Απόσπασμα από την επίσημη ιστοσελίδα της Κριμαίας
10. Εξώφυλλο βιογραφίας Λ. Κατσώνη του Δ. Λάκωνος
11. Πρωτόκολλο παράδοσης υλικού στο Μουσείο Λ. Κατσώνη στη Λιβαδειά
12. Ζωγραφικοί πίνακες Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της ΙΕΕΕ
13. Καταστροφή του τουρκικού στόλου στο Τσεσμέ (1770)
14. Διακήρυξη Α. Ορλώφ
15. Το μανιφέστο Αικατερίνης Β' για την εξέγερση Ελλήνων στο Β' Ρωσοτουρκικό Πόλεμο
16. Δίπλωμα προαγωγής του Λ. Κατσώνη σε λοχαγό
17. Άδεια υψώσεως ρωσικής σημαίας στην Αθηνά της Άρκτου
18. Χαλκογραφία κατάληψης του Καστελόριζου
19. Επιστολές Λ. Κατσώνη προς ιερείς και προεστούς νήσου Άνδρου
20. Πίνακας F. Gronchi ολόσωμης παράστασης Λ. Κατσώνη
21. Προσωπογραφίες Λ. Κατσώνη
22. Το δίπλωμα προαγωγής του Λ. Κατσώνη σε αντισυνταγματάρχη, ΙΕΕΕ αρ. 16056/13
23. Πιστοποιητικό Δρακούλη
24. Έγγραφα προαγωγής του Λ. Κατσώνη σε συνταγματάρχη. Διαταγή προαγωγής, εντολή βαθμού και δίπλωμα προαγωγής
25. Η 'Εφημερίς' των αδελφών Πουλίων
26. 'Εφημερίς' 21 Φεβρουαρίου 1791
27. Έγγραφο 160056/5 ΙΕΕΕ, προσφοράς δακτυλιδιού από τον Παύλο Α' στο Λ. Κατσώνη
28. Πιστοποιητικό ειδικής επιτροπής προς Λ. Κατσώνη για αιτήσεις αποζημιώσεων
29. Κειμήλια Λ. Κατσώνη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
30. Ενθυμήματα Μουσείου Λ. Κατσώνη στη γενέτειρά του Λιβαδειά
31. Λιθογραφία της Αθηνάς της Άρκτου
32. Πίνακες αξιωματικών στόλου Λ. Κατσώνη και μισθοδοσίας
33. Λάβαρο Λ. Κατσώνη
34. Γενεαλογικό δένδρο Λ. Κατσώνη
35. Άρθρα οθωμανικών διαταγών ως προς το καθεστώς του χειρισμού των πλοίων εμπόλεμων κρατών
36. Αποσπάσματα από τα άρθρα του Κανονισμού των Κουρσάρων
37. Κατάλογος απαιτήσεων λόγω συμμετοχής στο στόλο του Λ. Κατσώνη
38. Τα πλοία του 18ου αιώνα
39. Το μανιφέστο του Λ. Κατσώνη των εθνικών ολλανδικών αρχείων
40. Η 'Φανέρωση'
41. Κινητά περιουσιακά στοιχεία συζύγου Λ. Κατσώνη
42. Συλληφθέντες οπαδοί του Λ. Κατσώνη
43. Οι θέσεις των Ελλήνων ιστορικών για το Λάμπρο Κατσώνη
44. Δημοσιεύματα στην Εφημερίδα των Μαρκίδων Πουλίου σχετικά με το Λάμπρο Κατσώνη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Αρχεία
1. Ελληνικά
2. Ρωσικά
3. Γαλλικά
4. Βενετικά
5. Αυστριακά
6. Ολλανδικά
7. Βρετανικά
8. Τουρκικά
ΙΙ. Πηγές
III. Μελέτες
IV. Βιβλιογραφία
V. Σχετική βιβλιογραφία
VI. Γενική βιβλιογραφία
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ