Η Τραπεζουντιακή οικογένεια Μουρούζη
Γενεαλογική μελέτη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-294-3
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 10/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 490 σελ.
Περιγραφή

(...) Στην παρούσα δεύτερη εμπλουτισμένη και αναθεωρημένη, ελληνική πλέον, έκδοση, ο Φ. Μαρινέσκου, εκτός από τα οκτώ νέα βιογραφούμενα μέλη του οίκου (τα μέλη της αρχικής γαλλικής έκδοσης έχουν εδώ εμπλουτισθεί), παρέχει πλήθος συμπληρωματικών πληροφοριών για πολλούς ακόμη Μουρούζηδες, έτσι ώστε η δεύτερη έκδοση να προσκομίζει στην ιστορική έρευνα πραγματικά πολύτιμα νέα στοιχεία. Μέσα στην εικοσαετία και πλέον που μεσολάβησε από την αρχική γαλλική έκδοση (του 1987), τα συμπληρωματικά στοιχεία ανιχνεύονται και προστίθενται στο εμπλουτισμένο κείμενο της δεύτερης, με τη γνωστή στη βιβλιογραφία ικανότητα, μεθοδικότητα και επιστημονική τεκμηρίωση του συγγραφέα. Το γενεαλογικό-προσωπογραφικό του υλικό εδώ είναι πλουσιότατο και παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή της μεταβυζαντινής εποχής και των νεώτερων χρόνων να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για την εποχή και τις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητές της. Με τη βεβαιότητα ότι οι `Μουρούζηδες` του Φ. Μαρινέσκου θα αποτελέσουν στο εξής αναντικατάστατο βοήθημα στην έρευνα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη δεύτερη και καθοριστική αυτή έκδοσή τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος του καθηγητή Αλεξίου Γ. Κ. Σαββίδη
Motto
Πίνακας ασπρόμαυρων εικόνων
Πίνακας έγχρωμων εικόνων
Προοίμιο
Εισαγωγή
Η οικογένεια Μουρούζη και τα νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης
Οι ρίζες της οικογένειας Μουρούζη και η είσοδός της στον δημόσιο βίο
Τα μέλη της οικογένειας Μουρούζη μέχρι το 1821
Η φυγή της οικογένειας Μουρούζη από την Κωνσταντινούπολη
Τα μέλη της οικογένειας Μουρούζη μετά το 1821
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Έγχρωμες εικόνες
Ευρετήριο