Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα 1844-1869
Κυκλοφορεί
Ελληνική, Νέα
€ 7.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 254 σελ.
Περιγραφή

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η σχέση του εσωτερικού δανεισμού με το εγχώριο πιστωτικό σύστημα, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα, κατά τα έτη 1844-1869 και επιπτώσεις της σχέσης της Εθνικής με το Δημόσιο στην πολιτική της έναντι του ιδιωτικού τομέα. Η υπερχρηματοδότηση του δημοσίου τομέα από τον τραπεζικό συμπίεσε τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού χωρίς όμως να τον απειλεί αφού ένα τμήμα των δημοσίων δαπανών επιστρέφει σ` αυτόν.