Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς
Διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-471-001-0
Καλειδοσκόπιο, Αθήνα, 4/2008
3η έκδ. || Ανατύπωση
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 1,840 γρ., 735 σελ.
Περιγραφή

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο της πολιτισμικής κληρονομιάς έχει πλέον σήμερα εδραιωθεί με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας, η οποία προσδιορίζει με τη σειρά της τις σύγχρονες θεωρητικές συζητήσεις και προκαλεί για μια επανεξέταση κεντρικών ζητημάτων σχετικών με τις δυνατότητες διαχείρισης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας των πολιτιστικών αγαθών. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες (πραγματικοί και εικονικοί ή εξ αποστάσεως) έρχονται σε επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά, επικοινωνούν σε έναν πολιτιστικό οργανισμό μεταξύ τους, αλλά και με το προσωπικό, με ειδικούς επιστήμονες και καλλιτέχνες, και βιώνουν την πολιτιστική εμπειρία. Φυσικά, η επιτυχημένη ένταξη των νέων τεχνολογιών σε έναν πολιτιστικό οργανισμό προϋποθέτει υποστήριξη από τη διοίκηση του, εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και προσεκτική εξέταση των δυνατοτήτων των διαφορετικών τεχνολογικών εργαλείων, έτσι ώστε να επιλεγεί αυτό που υπηρετεί πιο πιστά τους στόχους του οργανισμού και τις συγκεκριμένες ανάγκες ανά περίπτωση. Αυτά και άλλα ζητήματα αναπτύσσονται αναλυτικά στα άρθρα του συλλογικού αυτού τόμου. Παρουσιάζονται επιλεγμένα παραδείγματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από μουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται θεωρητικοί προβληματισμοί και ερωτηματικά για το μέλλον.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΥ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 14:52:36