Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-773-4
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2004
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.52 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 374 γρ, 238 σελ.
Περιγραφή

Ο χώρος του σχολείου γενικότερα και της σχολικής τάξης ειδικότερα δεν εξυπηρετεί και δεν πρέπει να εξυπηρετεί μόνο την παροχή ορισμένων γνώσεων στο μαθητή. Οφείλει ν` ανταποκρίνεται στο γενικότερο σκοπό της αγωγής, ο οποίος περιλαμβάνει και την παροχή, στο παιδί και τον έφηβο, βοήθειας για την οικείωση ερμηνείας του κόσμου με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, τη μύησή τους σε συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα, τη στάση τους σε μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα, όπως ζωή, κόσμος, άνθρωπος, θάνατος, Θεός, προκειμένου να συμβάλει στη σωστή διαγενεαλογική συμβίωση και την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον. (. . .) Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να συμβάλει στο γενικότερο προβληματισμό πάνω στο θέμα της θεώρησης της σχολικής τάξης ως κοινωνικής ομάδας και να δημιουργήσει ευκαιρίες για παραπέρα σκέψη στον τομέα αυτόν, όπως μάλιστα αυτός διαμορφώνεται στο δικό μας εκπαιδευτικό χώρο. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
3. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
4. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
5. Η ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ