Η σύνθετη διοικητική ενέργεια
Εθνικό δίκαιο και κοινοτική προοπτική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-999-2
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
482 σελ.
Περιγραφή

Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία στην Ελλάδα αναφορικά με τη σύνθετη διοικητική ενέργεια, παρόλο που η σημασία του θέματος είναι πολύ μεγάλη και έχει απασχολήσει πολύ συχνά το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο έργο αυτό αναλύονται ο ορισμός της έννοιας, η διάκριση αυτής από συγγενείς πράξεις, καθώς και το δικονομικό καθεστώς της σύνθετης διοικητικής ενέργειας στην ελληνική και την κοινοτική έννομη τάξη.


Στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης αναλύονται ειδικότερα:


- Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας


- Η σχέση μεταξύ των περισσοτέρων συστατικών αυτής πράξεων αλλά και οργάνων


- Διάκριση αυτής από τις συναφείς πράξεις, από το συνδυασμό εκτελεστών και μη εκτελεστών πράξεων, από την αλληλουχία πράξεων με χαλαρό δεσμό μεταξύ τους


- Ο ρόλος του δικαστή και του νομοθέτη στη διαμόρφωση της νομικής αυτής έννοιας


- Το δικονομικό καθεστώς (η προσβαλλόμενη πράξη, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως, το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως, η σχέση αυτής με την παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας κ.λπ).


- Οι συνέπειες της ακυρωτικής απόφασης (ακύρωση ενδιάμεσης πράξεως, ακύρωση της τελικής πράξεως, ακύρωση αποσπαστών πράξεων).


Στα πλαίσια της κοινοτικής έννομης τάξης εξετάζονται μεταξύ άλλων:


-Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας


-Η διάκριση αυτής από την διακρατική διοικητική πράξη


-Τα στοιχεία της στο κοινοτικό επίπεδο


-Το νομικό καθεστώς


-Η παρεχόμενη δικαστική προστασία.

Add: - Upd: