Η συμβουλευτική ψυχολογία στους άνδρες
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-19-0346-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
336 σελ.
Περιγραφή

Ο σύγχρονος άνδρας παρουσιάζει χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν αρκετά από την παλιότερη παραδοσιακή εικόνα του: έχει και αυτός αδυναμίες -δεν είναι πάντοτε ο «δυνατός»-, είναι περισσότερο εκδηλωτικός και αναλαμβάνει πολύ πιο υπεύθυνα το ρόλο του πατέρα. Συνεπώς, ο άνδρας στις μέρες μας, ο οποίος επιπλέον παραδέχεται ευκολότερα τα προβλήματά του, καταφεύγει πιο συχνά και με νέα αιτήματα στον ειδικό αναζητώντας συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Το βιβλίο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εικόνας του σύγχρονου άνδρα, επιχειρεί να παρουσιάσει αφενός τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν σήμερα άνδρες με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, και αφετέρου τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της συμβουλευτικής ανδρών τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πράξης. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-15 10:00:41