Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά
Θεωρία - Εφαρμογές
Counselling children : A practical introduction (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9552-34-9
Πεδίο, Αθήνα, 10/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 27.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 23 εκ., 376 σελ.
Σύντομη περιγραφή
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ Ε-ΒΟΟΚ
Περιγραφή

Εισαγωγικά εγχειρίδια συμβουλευτικής ψυχολογίας υπάρχουν πολλά. Ένα βιβλίο όμως όπως το παρόν, το οποίο να συνδέει τη θεωρία με τις πρακτικές εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας στα παιδιά, είναι μάλλον σπάνιο. Πρόκειται για ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο θεωρητικό αλλά κυρίως πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο συνδυάζει τις ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη και την προσαρμογή των παιδιών με οδηγίες για την κατάλληλη άσκηση και εποπτεία του επαγγελματία που αναλαμβάνει τη συμβουλευτική τους υποστήριξη. Ειδικότερα περιγράφονται οι δεξιότητες, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, οι δραστηριότητες και τα θεραπευτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο σύμβουλος όταν εργάζεται με παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην πολύ δημοφιλή και ενδεδειγμένη για μικρά παιδιά παιγνιοθεραπεία. Τον πρακτικό χαρακτήρα του βιβλίου συμπληρώνουν τα πολλά και εξαιρετικά χρήσιμα φύλλα εργασίας, για τη βελτίωση των παιδιών σε τομείς στους οποίους υστερούν, όπως είναι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπροστασία. Το βιβλίο απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη συμβουλευτική παιδιών (ψυχολόγους, παιδαγωγούς, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς), καθώς και σε γονείς αλλά και φοιτητές.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Σημείωση για την ορολογία
Μέρος Ι: Συμβουλευτική παιδιών
1. Εισαγωγικά σχόλια
2. Στόχοι της συμβουλευτικής παιδιών
3. Η σχέση συμβούλου-παιδιού
4. Χαρακτηριστικά του συμβούλου παιδιών
Μέρος II: Θεωρητικές σκέψεις
5. Ιστορικό υπόβαθρο και σύγχρονες προσεγγίσεις στη συμβουλευτική παιδιών
6. Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας παιδιών
7. Οι εσωτερικές διεργασίες της θεραπευτικής αλλαγής του παιδιού
Μέρος III: Δεξιότητες της συμβουλευτικής παιδιών
8. Παρατήρηση
9. Ενεργητική ακρόαση
10. Βοηθώντας το παιδί να αφηγηθεί την ιστορία του
11. Αντιμετώπιση της αντίστασης και της μεταβίβασης
12. Αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών και/ή αυτοκαταστροφικών πεποιθήσεων
13. Ενεργητική διευκόλυνση της αλλαγής
14. Λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας
Μέρος IV: Παιγνιοθεραπεία - Χρήση θεραπευτικών μέσων και δραστηριότητες
15. Η αίθουσα παιγνιοθεραπείας
16. Επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών μέσων ή δραστηριοτήτων
17. Χρήση των μικρών ζώων
18. Η θεραπευτική εργασία με χρήση του δίσκου της άμμου
19. Δουλεύοντας με τον πηλό
20. Σχέδιο, ζωγραφική, κολάζ και κατασκευές
21. Το ταξίδι στη φαντασία
22. Βιβλία και ιστορίες
23. Κούκλες και μαλακά παιχνίδια
24. Παιχνίδι ανάληψης φανταστικών ρόλων
25. Επιτραπέζια και παιχνίδια δεξιοτήτων
Μέρος V: Τα φύλλα εργασίας
26. Ασκήσεις για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
27. Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων
28. Εκπαίδευση σε συμπεριφορές αυτοπροστασίας
Συμπερασματικά
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-05-03 14:51:52