Η Σέριφος κατά την τουρκοκρατία
17ος-19ος αι.
Εξαντλημένο
Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 232 σελ.
Περιγραφή

Με τη μελέτη αυτή επιχειρείται μια αναλυτική προσέγγιση των φορολογικών μηχανισμών που λειτούργησαν στις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές, μέσα από το παράδειγμα μιας κοινότητας ορισμένου τύπου, όπως η Σέριφος: κύρια χαρακτηριστικά της, η ελλειμματική αγροτική οικονομία και η παράλληλη άσκηση κτηνοτροφίας.