Η πτώχευση του εταίρου εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρίας
Η μεταβολή της Ο.Ε. στο στάδιο της εκκαθάρισης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-241-2
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1995
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 216 σελ.
Περιγραφή

Τα προβλήματα στο στάδιο της εκκαθάρισης της Ομόρρυθμης Εταιρίας εξετάζονται στη μελέτη του λέκτορα της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χρήστου Ι. Μαστροκώστα.
Ποιο είναι το καθεστώς των εκκαθαριστών; Ποια είναι τα όρια της ελευθερίας των εταίρων να καθορίσουν τον τρόπο εκκαθάρισης; Η πτώχευση επηρεάζει τη δυνατότητα του πτωχεύσαντα εταίρου να ασκεί καθήκοντα εκκαθαριστή; Πολλά τα ερωτήματα, που τίθενται στο στάδιο της πτώχευσης της Ο.Ε., της πιο συνήθους εταιρικής μορφής στην ελληνική πραγματικότητα και βέβαια δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλές και οι πτωχεύσεις.
Ζητήματα σχετικά με το καθεστώς των εκκαθαριστών (π.χ. διορισμός, αμοιβή, ανάκληση κλπ), τη διαδικασία της εκκαθάρισης (π.χ. πέρας, συμβατικές ρυθμίσεις, διανομή εταιρικής περιουσίας κλπ), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων (π.χ. άσκηση δικαιώματος αποκλεισμού εταίρου, υποχρέωση μη ανταγωνισμού, ευθύνη κλπ) είναι μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίζονται.
Επίσης, ερευνώνται ειδικά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πτώχευση ενός εταίρου όταν η εταιρία λύεται από τον λόγο αυτό ή βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εκκαθάρισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο θέμα της ανάμιξης του συνδίκου της πτώχευσης του εταίρου στην εκκαθάριση της εταιρίας και τη δυνατότητα των εταίρων της Ο.Ε. να εμποδίσουν την εξέλιξη αυτή. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με την παράθεση βιβλιογραφίας και πλούσιας νομολογίας καθώς επίσης λημματικών ευρετηρίων και πίνακα κανόνων δικαίου.