Η προστασία της υγείας στην εργασία: Θέμα για αγωγή υγείας στα γενικά λύκεια
Health Protection at Work
A Subject for Education in Health in General Secondary Schools
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-88463-1-9
Δήμος Ψυχικού, Αθήνα, 12/2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 284 γρ., 95 σελ.
Περιγραφή

Ο Δήμος Ψυχικού συνδιοργάνωσε, με επτά σχολεία που εδρεύουν στο Ψυχικό, διαγωνισμό έκθεσης ιδεών, με θέμα την "προστασία της υγείας στην εργασία", για μαθητές της β` και της γ` λυκείου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2004, μετά από σχετική εισήγησή μου. Η ικανοποιητική ποιότητα των κειμένων των βραβευθεισών εκθέσεων, και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά την τελετή βράβευσης των μαθητών από το Δήμο, απετέλεσαν το έναυσμα για την πραγματοποίηση της έκδοσης του βιβλίου.
Σκοπός του βιβλίου, το οποίο διατίθεται δωρεάν, είναι να επισημανθεί η ανάγκη και να προαχθεί η ιδέα της ενσωμάτωσης της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των γενικών (ενιαίων) λυκείων της χώρας μας, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
Στο βιβλίο καταγράφονται οι βραβευθείσες εκθέσεις των μαθητών και άλλο υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού σχετικών δραστηριοτήτων, που πιθανώς να αναληφθούν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές λυκείου και, γενικά, σε νέους, αλλά και σε εκπαιδευτικούς.
Από την επιμέλεια και τις απαραίτητες ενέργειες που έκανα για την υλοποίηση αυτής της έκδοσης του Δήμου Ψυχικού, δεν έχω κανένα χρηματικό έσοδο ή κέρδος. `Εχω, όμως, τη χαρά της κοινωνικής συμβολής σε έναν επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα, στον οποίο ο αείμνηστος πατέρας μου, ιατρός της εργασίας Βασίλειος Μπάζας, υπήρξε πρωτοπόρος στην Ελλάδα. [...]
(Από την εισαγωγή του βιβλίου)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:49