Η πολιτική των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σχέσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2692-8
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 5/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 565 γρ, 450 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αναδεικνύονται τα ευρύτερα πλαίσια των παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών σχέσεων και της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Η έμφαση σε αυτά τα πλαίσια επιτρέπει στους ερευνητές να αναλύσουν το δυναμισμό μιας πολύπλοκης αλληλοεξαρτώμενης παγκόσμιας οικονομίας, μέσω της άμεσης ενασχόλησής τους με θέματα-κλειδιά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι τα θέματα αυτά είναι ενσωματωμένα σε ευρύτερα πλαίσια.
Πιο συγκεκριμένα μελετώντας τα περιεχόμενα του βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να:
- κατανοήσει τη δομή του πλέγματος των παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών σχέσεων,
- μελετήσει και να αξιολογήσει την οικονομική κρίση κρατών μελών της Ευρωζώνης,
- αποκτήσει γνώσεις σε μια σειρά από ειδικά θέματα που αναδεικνύουν τη δυναμική προοπτική διεύρυνσης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη διαμόρφωση των σχέσεων της Ε.Ε. με τις γειτονικές της περιοχές,
- οδηγηθεί σε συμπεράσματα σχετικά με τα συστατικά στοιχεία των ευρύτερων πλαισίων της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης στα οποία διαμορφώνεται η σημερινή πολύπλοκη πραγματικότητα. Καθώς, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον είναι ασταθές περισσότερο από ποτέ επιχειρείται να τονιστεί η ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων από κράτη, θεσμούς και δρώντες του παγκόσμιου οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Αντί Προλόγου
Ευχαριστίες
Βραχυγραφίες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κεφάλαιο 1: Κύριες Θεωρητικές Αναζητήσεις: Η Παγκόσμια Οικονομική και Πολιτική Πραγματικότητα υπό το πρίσμα της ΔΠΟ με Ειδική Αναφορά στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή
Κεφάλαιο 2: Το Διεθνές Εμπορικό Σύστημα υπό το πρίσμα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονομίας
Κεφάλαιο 3: Ο Ρόλος των BRICs στη Διαμόρφωση της Παγκόσμιας Οικονομίας
Κεφάλαιο 4: Οι Δομές Διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Οικονομίας
Κεφάλαιο 5: Η Αραβική Επανάσταση υπό την οπτική της ΔΠΟ
Κεφάλαιο 6: Οι Αιτίες της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης του 2007
Κεφάλαιο 7: Παγκοσμιοποίηση και Αστάθεια των Χρηματοοικονομικών Αγορών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Κεφάλαιο 8: Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Εισαγωγή και Εξελίξεις
Κεφάλαιο 9: Η Πολιτική Διάσταση της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης
Κεφάλαιο 10: Η Ελληνική Κρίση στο Πλαίσιο της ΟΝΕ
Κεφάλαιο 11: Οικονομικές και Κοινωνικές Ανισότητες στην ΕΕ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ)
Κεφάλαιο 12: Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα
Κεφάλαιο 13: Ο Ρόλος του Ευρώ ως Παγκόσμιο Αποθεματικό Νόμισμα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ
Κεφάλαιο 14: Η Πολιτική Οικονομία της Περιφερειακής Ενσωμάτωσης στα Δυτικά Βαλκάνια
Κεφάλαιο 15: Περιφερειακή Επιχειρηματική Συνεργασία και Ανάπτυξη στα Δυτικά Βαλκάνια: Οι Αιτίες της Αποτυχίας
Κεφάλαιο 16: Ανάπτυξη στο Μεταπολεμικό Κοσσυφοπέδιο
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπεράσματα