Η πολιτεία του Μυστρά
Ώρες Βυζαντίου: Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο
Επιμέλεια κειμένου: Καλαμαρά, Παρή || Μέξια, Αγγελική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-214-680-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 29 εκ., 207 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-07-12 15:01:33