Η ποιότητα του νερού μέσα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ: Οδηγός για τα βενθικά μακροασπόνδυλα των ρεόντων υδάτων της Ελλάδας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-728-4
Ίων, Αθήνα, 1/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 373 γρ, 180 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό θα καταστήσει απλούστερη την αναγνώριση των βενθικών μακροασπονδύλων και κατ` επέκταση τη διαδικασία της αξιολόγησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων σε αυτού που θα ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο.

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται σε προχωρημένους φοιτητές καθώς και καθηγητές με εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον που αφορά στα ποτάμια. Επίσης απευθύνεται σε ερευνητικά κέντρα και στις Περιφέρειες Υδάτων στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά τους σε σχέση με τους στόχους της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ. Συνάμα, απευθύνεται κα σε όσους έχουν το ενδιαφέρον και τη διάθεση να ερευνήσουν τους άγνωστους αυτούς οργανισμούς που βρίσκονται στα ποτάμια μας, μιας και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό συμβάλλει σε μια τέτοια γνωριμία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Περίληψη
Abstract
Εισαγωγή
1. Υλικά και Μέθοδοι
2. Αποτελέσματα
3. Βιβλιογραφία
4. Παράρτημα