Η πνοή της γλώσσας
Δρόμοι και πεπρωμένα των γλωσσών και των διαλέκτων της Ευρώπης
Le souffle de la langue : Voies et destins des parlers d' Europe (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7023-75-9
Κάτοπτρο, Αθήνα, 10/1993
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 336 σελ.
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η Ευρώπη των γλωσσών έχει το δικό της ξεχωριστό πεπρωμένο. Η ιδιομορφία της έγκειται στην απέραντη ποικιλία των γλωσσών και των πολιτισμών που αυτές αντικατοπτρίζουν. Σε τούτο το πεπρωμένο δεν ανταποκρίνεται η κυριαρχία μιας μόνο γλώσσας, όπως η αγγλική, αλλά μόνο το συνεχές άνοιγμα στην πολλαπλότητα. Ο ευρωπαίος είναι πολίτης μιας πολύγλωσσης έκτασης και οφείλει να αναθρέψει τους γιους και τις θυγατέρες του μέσα στη γλωσσική ποικιλία και όχι μέσα στη μοναδικότητα. Για την Ευρώπη αυτό είναι συγχρόνως το μήνυμα του παρελθόντος και το κάλεσμα του μέλλοντος. Αυτή είναι και η πρόταση του βιβλίου.

• «Με το κύρος της γνώσης του, ο Hagege μάς παρουσιάζει το γλωσσικό πρότυπο της μελλοντικής Ευρώπης.»
Le Monde

• «O Claude Hagege, ένας από τους σπουδαιότερους γλωσσολόγους του κόσμου, φωτίζει τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης...»
Le Nouvel Observateur