Η πληροφοριακή-επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση
Το παράδειγμα της γλώσσας: Κοινωνιολογική, παιδαγωγική, γλωσσολογική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-074-4
Τυπωθήτω, Αθήνα, 1/2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 13.64 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 413 γρ, 269 σελ.
Περιγραφή

Οι νέες τεχνολογίες εισάγουν μια νέα επικοινωνιακή κατάσταση τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μια απλή φυσική συνέπεια των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στη τεχνολογία και στις καταστατικές συνθήκες της κοινωνικής διαβίωσης: αποτελεί την αναγκαία δικλίδα μετασχηματισμού βασικών κοινωνικών λειτουργιών, όπως η παραγωγή, οι δημοσιογραφικές μεταβολές, οι πολιτικές ανακατατάξεις, οι νέες οικογενειακές δομές, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας κλπ. Οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί καλούνται να μετασχηματίσουν τις απαιτήσεις της κοινωνικής αναπτυξιακής προοπτικής σε δράσεις που αποβλέπουν στην προετοιμασία των νέων για την είσοδο στη νέα κοινωνία και οικονομία και στην ατομική τους εξελικτική πορεία. Η εισαγωγή και η χρήση της Πληροφοριακής Επικοινωνιακής Τεχνολογίας (ΠΕΤ) στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου μπορεί να μοιάζει πρόωρη και τολμηρή, ίσως μάλιστα να ξενίζει τους παραδοσιακούς παιδαγωγούς και τις νηπιαγωγούς. Παρόλ` αυτά, οι σχετικές ερευνητικές ενδείξεις μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι, όσο και αν είναι τολμηρή η πρότασή μας, θα μπορέσει να βρει θετικό κλίμα και πεδίο αποδοχής. Στο παρόν πόνημα επιχειρούμε μια θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας εισαγωγής της ΠΕΤ στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση, μέσα από τις διδακτικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στη διδασκαλία της γλώσσας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της εκπαιδευτικής χρήσης των νέων τεχνολογιών
1. Πληροφοριακή - επικοινωνιακή τεχνολογία: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
2. Προς μια νέα κοινωνιολογία της γνώσης
3. Πληροφοριακός γραμματισμός, τεχνολογικός γραμματισμός και γραμματισμός του Η/Υ
4. Αντισταθμιστική εκπαίδευση και Π.Ε.Τ.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η παιδαγωγική διάσταση των νέων τεχνολογιών
1. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μάθησης
2. Η Π.Ε.Τ. Στην προδημοτική και πρωτοσχολική εκπαίδευση
3. Αναζητώντας ένα σημείο συνάντησης
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η Π.Ε.Τ. στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Το παράδειγμα της γλώσσας
1. Η διεθνής εμπειρία και πρακτική
2. Η πρότασή μας
Βιβλιογραφικές αναφορές