Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα
Experimental Methology (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2054-4
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 3/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 47.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,419 γρ, 674 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Ήδη γνωστό για τη μεγάλη του αναγνωσιμότητα, το βιβλίο του Christensen είναι οργανωμένο έτσι ώστε κάθε κεφάλαιο να επικεντρώνεται σε κάθε ένα βήμα της ερευνητικής διαδικασίας. Το κείμενο προσανατολίζεται κυρίως στη διδασκαλία της πειραματικής προσέγγισης, αλλά περιλαμβάνει και μια εισαγωγή για μη πειραματικές προσεγγίσεις, όπως η έρευνα εκ των υστέρων, η συσχετιστική έρευνα και οι μελέτες πεδίου. Οι "ερωτήσεις μελέτης" σε κάθε κεφάλαιο βοηθούν τους φοιτητές να ελέγξουν το βαθμό στον οποίο κατανόησαν το κείμενο και οι "μαθησιακοί στόχοι" στην αρχή κάθε κεφαλαίου συμβάλλουν στην επικέντρωση της προσοχής στα πιο σημαντικά θέματα που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο.
Σε σχέση με τις παλαιότερες, η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επιπλέον:
- Μια εκτεταμένη σύγκριση της ποιοτικής με την ποσοτική έρευνα και εντός της ποσοτικής, τη σύγκριση μεταξύ πειραματικής και μη πειραματικής μεθόδου.
- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διαδικτυακές τοποθεσίες που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές πηγές σχετικές με κάθε κεφάλαιο του βιβλίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΠΕΤΙΝΑΣ ΝΤΑΒΟΥ: ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΟΙΟΝΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ