Η πειθαρχία στο σχολείο
Θεωρία και έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0820-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 218 σελ.
Περιγραφή

Τα προβλήματα πειθαρχίας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στη σχολική τάξη και μόνιμο παράγοντα όχλησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την πειθαρχία ως μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της εκπαιδευτικής πράξης, η οποία διαμορφώνει τόσο την ποιότητα όσο και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρότι το θέμα μελετήθηκε ενδελεχώς από την επιστημονική κοινότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, επιχειρούμε τη σύνθεση των κυριότερων θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων του φαινομένου σε ενιαίο corpus, απ` όπου οι μελετητές και οι ερευνητές του θέματος θα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες. Το βιβλίο προσφέρει μια βασική βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και τη βάση για διεξοδικότερες θεωρητικές αναλύσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Το κείμενο χωρίζεται σε 2 μη διακριτές βασικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση βασικών εννοιολογικών εργαλείων, κυρίως από την επιστήμη της κοινωνιολογίας, και επιχειρείται η σύνδεσή τους με τις δοκιμές και λειτουργικές συνιστώσες του σχολείου, του μικρόκοσμου της σχολικής τάξης, και τα προβλήματα πειθαρχίας. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται εμβάθυνση στο υπό μελέτη θέμα από τα ευρήματα των σχετικών ερευνών και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής. Παράλληλα μελετώνται και οι κοινωνιολογικές συνιστώσες των πειθαρχικών προβλημάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. Περί πειθαρχίας γενικά
2. Εξουσία, ηγεσία και πειθαρχία
3. Περί σχολικής πειθαρχίας
4. Κοινωνιολογική ανάλυση των δομικών και λειτουργικών στοιχείων της σχολικής πειθαρχίας
5. Πειθαρχία και αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής πειθαρχίας
6. Δομικές συνιστώσες και προβληματική της σχολικής πειθαρχίας
7. Η μαθητική υποκουλτούρα και η εκδήλωση πειθαρχικών προβλημάτων
8. Προβλήματα συμπεριφοράς και ταξική προέλευσης
9. Σχολικός χώρος και πειθαρχία
10. Σχολικός χρόνος και πειθαρχία
11. Τα προβλήματα πειθαρχίας ως παρεμβολές στην επικοινωνιακή διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο πινάκων και διαγραμμάτων