Η παραοικονομία στην Ελλάδα και τον κόσμο
Προσέγγιση των βασικών πτυχών του προβλήματος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1742-1
Ελληνική, Νέα
€ 9.54 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 219 γρ, 153 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια στα οποία επιχειρείται η διερεύνηση του φαινομένου της παραοικονομίας και των σχέσεών του με τα προβλήματα της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Ακολουθούν πέντε παραρτήματα στα οποία παρουσιάζονται εκτιμήσεις για το μέγεθος της παραοικονομίας, για τις επιπτώσεις της διαφθοράς στην επίσημη οικονομία και την παραοικονομία, για τις επιπτώσεις της ενσωμάτωσης του προϊόντος της παραοικονομίας στο αντίστοιχο της επίσημης οικονομίας, για τις επιπτώσεις της παραοικονομίας στα δημόσια ελλείμματα, καθώς και για τις σχέσεις της με τους οικονομικούς - πολιτικούς κύκλους. [...] (από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΑΕΠ - Η ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΙΙΙ. ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
IV. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
V. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
VI. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
VII. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
VIII. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
IX. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
X. ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
XI. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
XII. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
XIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ