Η παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου
Συγκριτική μελέτη της πατερικής και της σύγχρονης ερμηνείας
The Parable of the Man and Lazarus
A Comparative Study on Patristic and Modern Interpretation
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-242-384-4
Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη, 2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 789 γρ., 654 σελ.
Περιγραφή

Μεταξύ παραδείσου και κολάσεως, πλουσίων και πτωχών, θεολογίας και φιλολογίας, πατερικής και σύγχρονη ερμηνείας, ανατολικής και δυτικής θεολογικής παραδόσεως, ερμηνείας και εξηγήσεως και τέλος μεταξύ οδυνηρού παρελθόντος των "χριστιανικών" σχισμάτων και του μέλλοντος της ενώσεως και της καταλλαγής των πάντων εν Χριστώ είναι ο χώρος όπου κινείται η παρούσα εργασία. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00