Η Πάπισσα Ιωάννα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-536-098-6
Ενάλιος, Αθήνα, 2001
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 197 σελ.
Περιγραφή

Ο πάτερ Ραλήγος ευχαριστήσας την Ιωάννα δι` ηχηρού φιλήματος επί της παρειάς, έλαβε ανά χείρας ποτήριον ύδατος και τρις ραντίσας τας χήνας είπε μετά κατανύξεως `In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, hic erit hobie nobis piscis`. `Αμήν`, απεκρίθησαν οι σύντροφοι αυτού, και μετ` ου πολύ τα οστά μόνον απέμειναν των νεοβαπτίσθων ιχθύων. Αφού δε εκόρεσαν την πείναν, εσκέφτησαν οι καλοί πατέρες να σβέσωσι και την δίψαν, καθότι οι τότε μοναχοί, ως οι Άραβες της Χαλιμάς, πρώτον έτρωγον μέχρι χορτασμού και έπειτα εζήτουν αλμυρά αρτύματα και οίνον, ίνα δροσίζωσι και ξηραίνωσι τον λάρυγγα εναλλάξ, αμιλλώμενοι ως οι δαιτυμόνες του Μιθριδάτου τις προς τινός περισσότερον να πίη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-12-18 13:32:16