Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Δελμούζου: Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-918-9
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2010
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 28.49 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 352 σελ.
Περιγραφή

Η σειρά «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» φιλοδοξεί να εμπλουτίσει την ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία τόσο με μεταφράσεις έγκυρων ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων όσο και με πρωτότυπα έργα Ελλήνων παιδαγωγών. Η σειρά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και σε όσους προβληματίζονται γύρω από θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. Στο βιβλίο αυτό για πρώτη φορά εξετάζεται συνολικά και συστηματικά όχι μόνο η εκπαιδευτική εργασία και το παιδαγωγικό σύστημα του Δελμούζου, αλλά και η διαμόρφωσή του ως Παιδαγωγού και εκπαιδευτικού μεταρρυθμιστή. Το γόνιμο έργο του Δελμούζου στους παραπάνω τομείς σημαδεύει και συγκροτεί σε μεγάλο βαθμό αυτό που θα ονόμαζε κανείς ιστορία της νεοελληνικής Παιδαγωγικής. Η εργασία αυτή πάντως δε θηρεύει μόνο την ιστορική γνώση, απευθύνεται και στον κάθε εκπαιδευτικό με την πρόθεση να τον εξοικειώσει με το Δελμούζο, τον αληθινό Δελμούζο, αυτόν τον άγνωστο της ελληνικής εκπαίδευσης. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]