Η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η φυσιογνωμία της σύγχρονης ελληνικής πόλης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1682-0
Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 386 γρ, 272 σελ.
Περιγραφή

Η φυσιογνωμία μιας πόλης, όπως και ο χαρακτήρας της, στηρίζονται σε όλα εκείνα τα ξεχωριστά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τη διαφοροποιούν από τις άλλες πόλεις, προβάλλοντας την ιδιαιτερότητα της ταυτότητάς της. Σήμερα όμως, γεννιούνται πολλά ερωτήματα. Πώς διαμορφώνεται και πως εκφράζεται μέσα από την επικρατούσα τάση της παγκοσμιοποίησης, αλλά και από την υπάρχουσα και συνεχώς εδραιούμενη Ευρωπαϊκή Ενοποίηση αυτή η φυσιογνωμία; Πώς μία σημερινή ελληνική πόλη μπορεί να ξανααποκτήσει τον τίτλο της «χώρας», του τόπου, δηλαδή που αναπτύσσοντας το δικό του λόγο και μύθο διαμορφώνει μία συλλογική συνείδηση, την οποία εκφράζει προς τα έξω ως πολιτισμό; Έχει το δικαίωμα ο σημερινός κάτοικος μιας περιοχής να ονομάζεται πολίτης της πόλης όταν δε μετέχει στη συλλογική αυτή συνείδηση και στον πολιτισμό της; Τα ισοπεδωτικά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης έχουν επιβάλλει νέες αντιλήψεις, νέες καταστάσεις, νέους τρόπους ζωής, νέες ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, σημαντικότατο ιστορικό γεγονός, διαμορφώνει συνθήκες οι οποίες από τη μία πλευρά ενισχύουν το παγκοσμιοποιητικό ρεύμα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προϋποθέσεις διαφύλαξης και ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων των τόπων και των λαών τους. Οι ελληνικές πόλεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, να αποφύγουν τις καταστροφικές τους συνέπειες και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους για να αναδείξουν το δικό τους χαρακτήρα, την ταυτότητά τους, τη φυσιογνωμία τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέρος Ι
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΚΕΦ. 1 Περί παγκοσμιοποίησης
Η παγκοσμιοποίηση ως απειλή
Η τεχνολογική επανάσταση
ΚΕΦ. 2 Η νέα αστικοποίηση
Τα νέα δεδομένα για την πόλη
Η γιγάντωση των αστικών κέντρων
ΚΕΦ. 3 Η παγκοσμιοποιημένη φυσιογνωμία
Μέρος ΙΙ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΚΕΦ. 4 Ευρωπαϊκή ενοποίηση
Η κοινωνική και οικονομική συνοχή
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η απασχόληση
Ενιαία αγορά - Νομισματική ενοποίηση
Ευρώπη και βιώσιμη ανάπτυξη
Η πολιτική των αναπλάσεων
ΚΕΦ. 5 Οι προοπτικές και η ευρωπαϊκή πολιτική για την περίοδο 2000-2006
Οι προτεραιότητες
Δίκτυα μεταφορών
Οι προγραμματιζόμενες δράσεις
Τα προγράμματα για την Ελλάδα στην περίοδο 2000-2006
ΚΕΦ. 6 Το ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον
Το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η παγκοσμιοποίηση και η Ευρώπη
Μέρος ΙΙΙ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΕΦ. 7 Το μέλλον της φυσιογνωμίας των ελληνικών πόλεων
Τα χαρακτηριστικά της σημερινής ελληνικής πόλης
Η μετα-ολυμπιακή Αθήνα
Οι προοπτικές: Εξευρωπαϊσμένες ή παγκοσμιοποιημένες οι ελληνικές πόλεις του 21ου αιώνα;
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ