Η ουρανογραφία των αγίων
Οι αστερισμοί με χριστιανικά ονόματα και εικόνες και 62 αστερισμοί της ουράνιας σφαίρας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88536-0-7
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
30 x 30 εκ., 1,052 γρ., 144 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η παρατήρηση του ουρανού, των αστερισμών και των αστέρων και η κατασκευή των χαρτών του ουράνιου θόλου μπορεί να σχετίζεται για κάποιους απλούς ανθρώπους με ανυπόστατες μελλοντολογίες, να θεωρείται από τους ναυτικούς ως το κύριο μέχρι πρόσφατα μέσο προσανατολισμού στην ποντοπόρο ναυσιπλοΐα, να αντιμετωπίζεται από τους επιστήμονες ως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο έρευνας. Ελάχιστοι, όμως, θα μπορούσαν να βρουν άλλη συσχέτισή της με την εκκλησία και τους Αγίους, εκτός από το ότι συνιστά μια θαυμάσια ευκαιρία δοξολογίας του Κυρίου και Θεού μας, ο Οποίος κατά τον ψαλμωδό εποίησε «τους ουρανούς εν συνέσει» και «την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυκτός».


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00