Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-627-0
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2001
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.46 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 255 σελ.
Περιγραφή

Ένα απ` τα κύρια και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νεοελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική των καιρών μας, αλλά και κάθε εκπαιδευτικός ο οποίος ασχολείται υπεύθυνα με την αγωγή των ελληνοπαίδων, είναι η μετάδοση της γνώσης και η διαδικασία της μάθησης με θρησκευτικό περιεχόμενο. (...) Η ενασχόληση με την Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια έρχεται να συμβάλει στο σωστό προβληματισμό για τα εκπαιδευτικά θέματα της εποχής μας, γιατί προσπαθεί να διερευνήσει τη θέση και τη σκοπιμότητα της θρησκευτικής αγωγής στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και να δείξει το ρόλο που έπαιξε και που μπορεί να παίξει στο παρόν και στο μέλλον η εν λόγω αγωγή.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ι. Έννοια της θρησκευτικής αγωγής και της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής
ΙΙ. Η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή κατά την προεπαναστατική περίοδο: παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωσή της.
ΙΙΙ. Ο αγωνιζόμενος Ελληνικός λαός και η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ (1803 -1808)
Ι. Η αγωγή και η εκπαίδευση στα νησιά του Ιονίου
ΙΙ. Η παιδαγωγική δράση του Ιωάννη Καποδίστρια στα Επτάνησα και η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (1809 - 1827)
Ι. Η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα των Ελληνικών σχολείων της Ευρώπης
ΙΙ. Οι σχέσεις του Ιωάννη Καποδίστρια με σύγχρονούς του παιδαγωγούς και εκπαιδευτικά συστήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1828 - 1831)
Ι. Οι γενικότερες αντιλήψεις του Ιωάννη Καποδίστρια για την οργάνωση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος
ΙΙ. Ο ρόλος και η θέση της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής στη Νεοελληνική εκπαίδευση κατά τον Ιωάννη Καποδίστρια
ΙΙΙ. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Εκκλησιαστική εκπαίδευση
IV. Ο Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στην πρώτη οργάνωση της Εκπαίδευσης: Ίδρυση - Οργάνωση σχολείων στην Αίγινα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ