Η ομάδα ως μέθοδος και εργαλείο της κοινωνικής εργασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-3152-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 13 εκ, 96 γρ, 65 σελ.
Περιγραφή

[...] Σε αυτό το βιβλίο γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουμε την ομάδα ως εργαλείο και μέθοδο της κοινωνικής εργασίας με ομάδες. Κύριος στόχος είναι να καταδειχθεί η σημασία της ομάδας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και να αποβεί βοηθητική σε όλους τους μελλοντικούς επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία αυτή όσο το δυνατόν σωστότερα και ασφαλέστερα προς ωφέλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Add: - Upd: