Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-198-7
Θεμέλιο, Αθήνα, 1/1999
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 730 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Το συλλογικό αυτό βιβλίο προσπαθεί να συμβάλλει στην προσπάθεια κατανόησης των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων στο χώρο του «ευρωπαϊκού γίγνεσθαι», το οποίο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Επιχειρεί μια αποτίμηση της μέχρι σήμερα κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα προχωράει σε μια συζήτηση των προοπτικών ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης της Ε.Ε. Θα μπορούσε να θεωρηθεί συνέχεια μιας προηγούμενης - συλλογικής επίσης - έκδοσης, με τίτλο ``Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Θεωρία και πολιτική``, και με τους ίδιους επιμελητές· έκδοση που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θεμέλιο το 1991. (. . .) Στη σημερινή προσπάθεια συμμετέχουν είκοσι συγγραφείς από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας μας, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύτερο πεδίο θεσμικών, πολιτικών και οικονομικών πτυχών του φαινομένου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, φτάνοντας ως το τέλος του 1994. (. . .) Ο στόχος των συγγραφέων είναι να προσφέρουν στον αναγνώστη μια όσο το δυνατόν πληρέστερη επιστημονική θεώρηση του φαινομένου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, χωρίς να προχωρούν σε εξειδικευμένες αναλύσεις, παραπέμποντας γι` αυτόν το σκοπό στη σχετική βιβλιογραφία στο τέλος κάθε κεφαλαίου. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ι. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΙ. ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΙΙΙ. Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
IV. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
V. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
VI. Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
VII. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
VIII. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΙΧ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Χ. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΙ. ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΙΙ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΙΙΙ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΙV. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧV. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
XVI. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
XVII. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
XVIII. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΙΧ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΧ. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ