Η ναυτιλία κύκλους κάνει
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-4365-6
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 10/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 498 γρ, 224 σελ.
Περιγραφή

Η ναυτιλία κύκλους κάνει. Από τα ψηλά στα χαμηλά. Απ` την εποχή των παχιών αγελάδων, σ` αυτή των ισχνών. Απ` την αισιοδοξία, στην απαισιοδοξία. Κι απ` το ολονύχτιο πάρτι, στον πρωινό πονοκέφαλο. Κάνει κύκλους ακανόνιστους. Μες στον μεγάλο κύκλο, καθώς αυτός ξεδιπλώνεται μέσα στον χρόνο, παρεισφρέουν άλλοι μικρότεροι -κι αυτοί ακανόνιστοι- κύκλοι. Η εμπορική ναυτιλία είναι υπηρέτης του διεθνούς εμπορίου. Επομένως η μοίρα της είναι στενά δεμένη με τις όποιες διακυμάνσεις, ταλαντεύσεις και τρικλίσματα που αυτό παρουσιάζει. Όλοι οι παράγοντες -οικονομικοί, γεωπολιτικοί, ρυθμιστικοί, νομοκα-νονιστικοί, φυσικοί, κλπ.- που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο, επηρεάζουν ταυτόχρονα και την εμπορική ναυτιλία. Καθορίζουν την πλευρά της ζήτησης πλοίων για την εκτέλεση της μεταφοράς των φορτίων. Πέρα απ` αυτούς τους `εξωγενείς` παράγοντες, όμως, η εμπορική ναυτιλία επηρεάζεται έντονα και από `ενδογενείς` παραμέτρους. Αυτές έχουν να κάνουν με τις ενέργειες των πλοιοκτητών / εφοπλιστών, των ανθρώπων που διαθέτουν τα πλοία για την επιτέλεση του θαλάσσιου μεταφορικού έργου. [. . .] Απ` όσο είναι σε θέση να γνωρίζει ο συγγραφέας, δεν υπάρχει παρόμοιο βιβλίο στην ελληνική ή τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτά που υπάρχουν, πραγματεύονται το θέμα της κυκλικότητας της ναυτιλίας μάλλον ακαδημαϊκά και στερούνται της `εκ των έσω` οπτικής κάποιου που δοκιμάζεται καθημερινά στους κύκλους που κάνει η ναυτιλία.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εισαγωγή
Παγκόσμια ανάπτυξη και εμπορική ναυτιλία
Ποντοπόρος φορτηγός ναυτιλία
Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος και η ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση
Ο δείκτης BALTIC DRY (BALTIC DRY INDEX, BDI)
Η κυκλική φύση της οικονομίας - Οι οικονομικοί κύκλοι
Η κυκλική φύση της ναυτιλίας - Οι ναυτιλιακοί κύκλοι
Τρέχοντα λειτουργικά έξοδα πλοίου
Καλή αγορά - Κακή αγορά
Μέρος 1ο: Η αγορά σε άνθηση
Η αγορά σε άνθηση (BOOMING MARKET)
Έκρηξη στις τιμές των εμπορευμάτων (COMMODITY PRICES BOOM)
Έκρηξη στη ναυλαγορά - Κατακόρυφη αύξηση των ναύλων
Εκτίναξη στις αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων (SECOND HAND)
Η ψυχολογία στη διάρκεια της καλής αγοράς
Φρενίτιδα παραγγελιών για νεότευκτα πλοία (NEW-BUILDING TSUNAMI)
Δημιουργία καινούριων ναυπηγείων - GREENFIELD SHIPYARDS
Παντελής απουσία διαλύσεων
Υπερχρηματοδότηση της ναυτιλίας από τις τράπεζες
Η τάση για δημιουργία κολοσσών
Είσοδος ναυτιλιακών εταιρειών σε χρηματιστήρια αξιών
Είσοδος κερδοσκόπων στη ναυτιλία
Μετατροπή υπερδεξαμενόπλοιων (VLCCs) μονού τοιχώματος σε μεγάλα φορτηγά πλοία μεταφοράς μεταλλευμάτων (VLOCs)
θεωρία αποσύνδεσης οικονομιών (DECOUPLING THEORY / HYPOTHESIS)
Ο παράγοντας 'Κίνα'
Κορεσμός δυναμικότητας λιμενικών εγκαταστάσεων (PORT CONGESTION)
Μέρος 2ο: Η αγορά σε κρίση
Σεπτέμβριος 2008: Χρηματοπιστωτική και παγκόσμια οικονομική κρίση
Πάγωμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς
Κατάρρευση χρηματοπιστωτικού συστήματος και ναυτιλία
Γενίκευση της οικονομικής κρίσης και το τέλος του ναυτιλιακού 'υπέρκυκλου'
Επικεφαλίδες άρθρων σε ναυτιλιακά έντυπα την περίοδο της πρωτοεμφάνισης της κρίσης (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2008)
Η κατάρρευση του BIFFEX - Ελεύθερη πτώση των ναύλων
Το πρόβλημα της υπερπροσφοράς (OVERCAPACITY)
'Επανασύνδεση' των οικονομιών (RE-COUPLING OF ECONOMIES)
Δραματική πτώση στις τιμές των πλοίων
Το σκάσιμο της 'φούσκας' των τιμών των εμπορευμάτων
Παροπλισμός πλοίων (SHIP LAY - UPS)
Διάλυση πλοίων (SCRAPPING)
Αθέτηση ναυλοσυμφώνων
Επαναδιαπραγμάτευση ναύλου (CONTRACT RE-NEGOTIATION)
Ακύρωση συμφωνιών ναύλωσης (CHARTER CONTRACT BREACHING)
Πρόωρη επαναπαράδοση πλοίου (EARLY RE-DELIVERY)
Αλυσίδες διαδοχικών υποναυλώσεων (CHAIN OF SUB-CHARTERS)
Χρεοκοπία ναυλωτών (CHARTERER'S DEFAULT)
Συμβόλαια ασφάλισης ναύλου (CREDIT DEFAULT INSURANCE)
Πάγωμα στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας
Περιορισμός παραγγελιών για νέες κατασκευές (NEW-BUILDINGS, N/Bs)
Τα ανεπιθύμητα Ν/Βs
Προβλήματα στην τραπεζική δανειακή χρηματοδότηση των Ν/Βs
Προβλήματα αποπληρωμής δανείου για Ν/Βs
Επιλογές αντιμετώπισης παραλαβής των ανεπιθύμητων Ν/Βs
Άρνηση παραλαβής του πλοίου - Μονομερής ακύρωση παραγγελίας Ν/Β
Ακύρωση παραλαβής Ν/Β αμοιβαία συναινέσει
Καθυστέρηση παραλαβής του Ν/Β
Επαναδιαπραγμάτευση τιμών για Ν/Βs
Επαναδιαπραγμάτευση ή/και ματαίωση συμφωνιών αγοραπωλησίας πλοίων
Πάγωμα μετατροπής υπερδεξαμενόπλοιων (VLCCs) σε φορτηγά πλοία
μεταφοράς μεταλλευμάτων (VLOCs)
Τα ναυπηγεία στη δίνη της κρίσης
Παραβίαση όρων δανειακής σύμβασης
Αλλαγή πολιτικής χορήγησης ναυτιλιακών δανείων
Τα καλά της κρίσης
Ο ψυχολογικός παράγοντας
Αγορά σε κρίση: FORWARD FREIGHT AGREEMENTS (FFAs - FREIGHT FUTURES)
Οι εισηγμένες σε χρηματιστήρια αξιών ναυτιλιακές εταιρείες στην
περίοδο της κρίσης
Οικονομική κρίση και ναυτασφάλιση (MARINE INSURANCE)
Το πρόβλημα της αποτίμησης των πλοίων την περίοδο της κρίσης (SHIP VALUATIONS)
Πιθανή έκθεση των Managers σε απαιτήσεις τρίτων λόγω αθέτησης υποχρεώσεων των πλοιοκτητών
Έκρηξη στις δικαστικές διενέξεις
Μέρος 3ο: Επίμετρο
Ο μηχανισμός ρύθμισης των 'αυτορρυθμιζόμενων' συστημάτων
Πόσο αξιόπιστες μπορεί να είναι οι οικονομικές προβλέψεις των
'ειδικών';
Ο ρόλος των διαφόρων μεσιτών στη 'διαμόρφωση' μιας αγοράς
Υγιής ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα
Ο παράγοντας 'χρόνος'
Το ζητούμενο για μια ναυτιλιακή εταιρεία