Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-2718-2
Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 360 σελ.
Περιγραφή

Η μετάφραση που παράγεται από υπολογιστή, η μηχανική μετάφραση, θέτει ζητήματα που σχετίζονται με τον ορισμό διαγλωσσικών στοιχείων, τη συμβολική απεικόνιση της γλώσσας, την περιγραφική επάρκεια των θεωρητικών γλωσσολογικών προτύπων και την ανάπτυξη ειδικών γλωσσών προγραμματισμού. Είναι ένα σημείο όπου συγκλίνουν η πληροφορική και υπολογιστική γλωσσολογία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προβληματισμού τα ελληνικά ενσωματώθηκαν σε πολύγλωσσα συστήματα μετάφρασης, όπως το EUROTRA και το SYSTRAN. Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει ένα μέρος των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συγκρότησης των συγκεκριμένων συστημάτων μηχανικής μετάφρασης. Αποτελεί συγχρόνως μια εισαγωγή στο πεδίο της υπολογιστικής γλωσσολογίας, γιατί τα γενικά θεωρητικά ζητήματα διατυπώνονται και εικονογραφούνται με συγκεκριμένα παραδείγματα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Προλεγόμενα: Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Πρόλογος: Μελίτα Σταύρου, Μαρία Τζεβελέκου
Γενική επισκόπηση των συστημάτων μηχανικής μετάφρασης EUROTRA και SYSTRAN: Γιώργος Καραγιάννης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SYSTRAN ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η ανάπτυξη και η χρήση του αγγλο-ελληνικού ζεύγους: Αγγελική Πέτριτς
Προγράμματα μετάβασης και σύνθεσης του αγγλο-ελληνικού ζεύγους: Σοφία Ρούσσου
Δομή του αγγλο-ελληνικού λεξικού εκφράσεων: Μαρίνα Δημοπούλου
Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του ελληνικού ηλεκτρονικού λεξικού ανάλυσης: Πηνελόπη Λεμπέση
Το ηλεκτρονικό λεξικό της ελληνικής ανάλυσης: Barbara Flammang
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EUROTRA
Οι γλωσσολογικές προδιαγραφές του συστήματος EUROTRA: Μελίτα Σταύρου, Μαρία Τζεβελέκου
Η συγκρότηση του λεξικού: Μαρία Γαβριηλίδου, Πένυ Λαμπροπούλου
Η ορολογία στη μηχανική μετάφραση: Ελένη Ευθυμίου
Το κλιτικό σύστημα της Νέας Ελληνικής: Αγγελική Ράλλη
Η σύνθεση σ' ένα σύστημα μηχανικής μετάφρασης βασισμένο στη μετάβαση: Αγγελική Ράλλη
Η ανάλυση των αναφορικών προτάσεων: Σίλια Ρονιώτη
Αναφορικοί δείκτες στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας: Ελένη Ευθυμίου
Χρονικές δομές στο λόγο: Μαρία Τζεβελέκου
Ευρετήριο ειδικών εκφράσεων και όρων
Κατάλογος συντομογραφιών
Κατάλογος συγγραφέων