Η μετάφραση νομικών όρων στις διεθνείς συμβάσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2166-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 9/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 76.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
925 σελ.
Περιγραφή

Με το παρόν έργο, ο συγγραφέας φιλοδοξεί να προσφέρει ένα βοήθημα σε όσους ασχολούνται με την Επιστήμη και την Πράξη της Μετάφρασης, ιδίως δε σε σχέση με νομικά κείμενα που έχουν συνταχθεί στην Ελληνική ή σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως περιληπτικό, τρόπον τινά, βοήθημα για τη μετάφραση και το σχολιασμό μεταφρασμένων κειμένων που περιέχουν νομική γλώσσα, ως ουσιαστικό γλωσσολογικό δοκίμιο, όπου θίγονται ζητήματα που αφορούν την έκφραση και τη δομή ευρωπαϊκών γλωσσών όπως η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική και η Ελληνική, αλλά και ως απλό βοήθημα για την εκμάθηση και κατανόηση ενός μέρους της νομικής ορολογίας -ενίοτε δε και της λογικής- των παραπάνω γλωσσών. Η χρήση που θα του γίνει επαφίεται στον εκάστοτε αναγνώστη.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι.
1) ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
2) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΟΡΙΣΜΟΙ
3) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΗ: Η ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. (ΓΑΛΛΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ)
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ SCHENGEN
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. (ΓΑΛΛΙΚΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ SCHENGEN
ΜΕΡΟΣ IV. (ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ SCHENGEN