Η μεσαιωνική Δύση
5ος-15ος αι.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-288-118-7
Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 10/2004
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,035 γρ., 479 σελ.
Περιγραφή

Τα οκτώ χρόνια που πέρασαν από την προηγούμενη (το 1996) δεν είναι λίγα. Σε μερικά σημεία του κειμένου μου διαπίστωσα πως θα ήταν χρήσιμο ένα "φρεσκάρισμα", γλωσσικό, βιβλιογραφικό, εικονογραφικό. Ιδιαίτερα, η βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνής, προσέφερε πλούσιους καρπούς στον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα.
Δεν θεώρησα, βέβαια, αναγκαίο να παραθέσω όλες τις οικείες βιβλιογραφικές αναφορές. Δεν επιδιώκω έναν ψυχρό, έστω και πλήρη(;), αλφαβητικό κατάλογο, τύπου ιντερνέτ. Η επιλογή ήταν απαραίτητη, συνοδευόμενη και από βραχεία κριτική αξιολόγηση, ώστε να προσανατολισθεί ο αναγνώστης.
Επέμεινα εξάλλου στον εμπλουτισμό του κειμένου με περισσότερες εικόνες που επισήμανα σε ξένα, πιο πολύ, εκλαϊκευτικά περιοδικά, καθώς και σε καθαρά επιστημονικές πραγματείες.
Η σπουδαιότερη όμως επέμβαση που γίνεται εδώ είναι άλλη: η προσθήκη ενός καινούργιου κεφαλαίου, αφιερωμένου στις σταυροφορίες (από τον 11ο έως τον 13ο αι.).
[...] (Σημείωμα για την παρούσα έκδοση)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-17 19:18:07