Η λογική της συλλογικής δράσης
Δημόσια αγαθά και η θεωρία των ομάδων
The logic of collective action : Public goods and the theory of groups (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιμέλεια κειμένου: Κατσούλης, Ηλίας Α.
Επιμέλεια σειράς: Κατσούλης, Ηλίας Α.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-0892-4
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1/1991
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 18.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 298 σελ.
Περιγραφή

Στις συζητήσεις της δεκαετίας του ’80 και στις διάφορες αποφάσεις που τελικά οδήγησαν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, με την οποία ενισχύθηκαν οι διαδικασίες ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς και τέθηκαν οι βάσεις των συνθηκών του Μάαστριχτ, αποφασιστική ήταν η επίδραση που άσκησαν οι αρχές και τα μοντέλα της ορθολογικής επιλογής και της συλλογικής δράσης. Στην πιο σύγχρονη έρευνα γίνεται συχνά αναφορά στην επιρροή που οι εργασίες του Olson είχαν στην πρακτική πολιτική που εφάρμοζαν όλες ανεξαιρέτως οι - φιλελεύθερες ή σοσιαλδημοκρατικές, δεν έχει σημασία - κυβερνήσεις και ιδιαίτερα στη στροφή της οικονομικής πολιτικής από τις κρατούσες της δεκαετία του ’70 κεϋνσιανές πολιτικές της προσφοράς.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (1971)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΟΜΑΔΩΝ ΚΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
II. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
III. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
IV. ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
V. ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
VI. ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ «ΠΑΡΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ»
VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (1971)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:35