Η λεξικογραφία της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας ελληνικής γραμματείας
Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των σύγχρονων λεξικογραφικών εγχειρημάτων: Πρακτικά διεθνούς ημερίδας, Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 1997
The Lexicography of Ancient, Medieval and Modern Greek Literature
Present State and Prospects of Current Major Projects: Proceedings of an Interational Conference, Thessaloniki, 9 November 1997
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7779-33-5
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 9/2003
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 10.14 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 477 γρ, 249 σελ.
Περιγραφή

Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται ανακοινώσεις που έγιναν στην πρώτη Διεθνή Ημερίδα, που οργάνωσε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Νοεμβρίου του 1997 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: "Η λεξικογραφία της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας ελληνικής γραμματείας: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των σύγχρονων λεξικογραφικών εγχειρημάτων".[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)