Η κριτική για τον Άλκη Θρύλο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7316-36-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 463 γρ., 297 σελ.
Περιγραφή

Αν ο Άλκης Θρύλος συνιστά μια μοναδική «περίπτωση» για την ελληνική γραμματεία του 20ου αιώνα, δεν είναι μόνον γιατί κάτω από το ανδρικό αυτό ψευδώνυμο κρύβεται μια γυναίκα. Την συγγραφική και πνευματική του δημιουργία που ξεκινάει σε ηλικία δεκαοκτώ μόλις χρόνων, την χαρακτηρίζουν τόσες αλλαγές στα ενδιαφέροντα και τόση ποικιλία στα θέματά του, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται αυτή με τόσο καταλυτικά περιστατικά της κοινωνικής και λογοτεχνικής ζωής, ώστε μόνον σ’ ένα μυθιστορηματικό πρόσωπο θα μπορούσε να συναντήσει κανείς. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-02 09:37:10