Η Καμπανία (Ρουμλούκι) στα βυζαντινά χρόνια
Ιστορία, τοπογραφία, λαογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-12-1258-6
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 641 γρ, 301 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

[...] Σ` αυτό το βιβλίο παραθέτω τις πληροφορίες, που έχω συλλέξει κι επεξεργασθεί, για την Ιστορία, την Τοπογραφία και την Λαογραφία της περιοχής της Καμπανίας (Ρουμλουκιού) κατά τους βυζαντινούς χρόνους.
Η αρχική μου άποψη για την ύπαρξη σημαντικού κενού στην πληροφόρηση για πολλές σκοτεινές περιόδους των μεσαιωνικών χρόνων στην περιοχή της Καμπανίας, γρήγορα αντικαταστάθηκε από τη διαπίστωση, ότι πολλές από τις δομές του τρόπου ζωής των βυζαντινών, διατηρήθηκαν στην περιοχή αυτή σχεδόν αναλλοίωτες μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, αλλά και μέχρι σήμερα.
Στα πλαίσια αυτά πρέπει να αναφέρω, ότι συνειδητά επέλεξα να κάνω εκτεταμένες παρεκβάσεις σε πληροφορίες που αφορούν τη γενικότερη ιστορία και τους τότε ισχύοντες θεσμούς του βυζαντινού κράτους, προκειμένου να εξηγηθεί επαρκώς το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, που αφορούν την τοπική ιστορία της Καμπανίας.
[...]