Η ιστορία της Ολυμπιακής παιδείας
Το ολυμπιακό ιδεώδες ως μορφωτική πράξη: Ιστορική κι επιστημολογική ερμηνεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9764-02-5
Αρναούτη, Αθήνα, 6/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 44.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 988 γρ, 375 σελ.
Περιγραφή

Ο συλλεκτικός τόμος παρουσιάζει την Ιστορία της Ολυμπιακής Παιδείας, τις θεμελιώδεις αξίες κι αρχές της Ολυμπιακής φιλοσοφίας και του πρωταρχικού στόχου του Ολυμπιακού Κινήματος, όπως αυτός προσλαμβάνεται και καταγράφεται από τους ηγέτες και τους ερευνητές του Ολυμπισμού. Εξετάζει το ιστορικό και φιλοσοφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν και θεμελιώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στον αρχαίο κόσμο, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο επανιδρύθηκαν οι αγώνες και θεμελιώθηκε το σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα και οι αρχές του. Επιπλέον, καταγράφεται κι ερμηνεύεται η πολιτιστική κι εκπαιδευτική διάσταση των αγώνων και η οικουμενικότητά τους. Διερευνάται η σχέση μεταξύ Ολυμπιακής Φιλοσοφίας και πράξης στο σύγχρονο αθλητικό γίγνεσθαι. Εξετάζει ποια στοιχεία από το ιδεολογικό πλαίσιο του Ολυμπισμού δεν εφαρμόζονται στο σύγχρονο αθλητισμό και στην πραγματικότητα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κρίση του Ολυμπιακού Κινήματος και του αθλητισμού ευρύτερα συσχετίζεται με την ανάγκη του επαναπροσδιορισμού των αγώνων και την εκπαιδευτική τους επένδυση. Παρουσιάζονται έρευνες που τεκμηριώνουν τον αντίκτυπο της κρίσης αυτής στην ηθική ανάπτυξη των νέων κι αναδύουν την ανάγκη της καλλιέργειας των αθλητικών αξιών και την καθιέρωση της αθλητικής αγωγής και παιδείας. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των πιο αντιπροσωπευτικών προγραμμάτων Ολυμπιακής αγωγής σε διηπειρωτικό επίπεδο κι ερευνάται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενός παγκόσμιου πολύ-πολιτισμικού μοντέλου.