Η ιδιαίτερα ελαφρά αμέλεια
Σύγχρονες τάσεις στο δίκαιο της αστικής ευθύνης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-117-0
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1993
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 82 σελ.