Η θρησκευτική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Προβληματισμοί και προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-555-9
Γρηγόρη, Αθήνα, 10/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 13.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 366 γρ, 176 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση των εισηγήσεων του παρόντος τόμου, όσο και άλλες που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον είναι μια ευκαιρία μετεκπαίδευσης, όχι μόνο για εκείνους που φοιτούν στα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αλλά και για εκείνους που έχουν ζήλο γνώσης και δια βίου μάθησης. Το εξειδικευμένο θέμα της θρησκευτικής αγωγής δεν πρέπει να παραμένει σε στενά θεολογικά πλαίσια, αλλά να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. Γι` αυτό λοιπόν παρουσιάζουμε τα διάφορα θέματα που αφορούν το Θ.Μ. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη βοήθεια θεολογικής, κοινωνιολογικής, παιδαγωγικής, νομικής και τεχνολογικής υποστήριξης. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]