Η Θεοδώρα
Η αυτοκράτειρα του Βυζαντίου
Κυκλοφορεί
Ηριδανός, Αθήνα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 11.63 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 22 εκ., 224 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:31