Η Θεία Κοινωνία
Κυκλοφορεί
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 4.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 12 εκ, 90 γρ, 69 σελ.