Η ηγεσία στους οργανισμούς
Leadership in Organizations (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-263-5
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 6/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 44.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,277 γρ, 680 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Ο Gary Yukl επικεντρώνεται στο θέμα της αποτελεσματικής ηγεσίας στους οργανισμούς ακολουθώντας μια προσέγγιση τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Εξετάζει τα κύρια θεωρητικά μοντέλα και αξιολογεί τις σημαντικότερες μελέτες με βάση τη σχέση τους με το θέμα και το βαθμό αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχουν, ενώ παράλληλα ανακεφαλαιώνει όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα για την αποτελεσματική ηγεσία. Αυτός ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης καθιστά το βιβλίο μια πραγματικά χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για τα διευθυντικά στελέχη που αναζητούν κάτι περισσότερο από επιφανειακές και γρήγορες απαντήσεις σε δύσκολες και απαιτητικές ερωτήσεις για τα ζητήματα της ηγεσίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ MANAGERS
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΑΝΑΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΥΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΟΠΑΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΗΓΕΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΗΘΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ